22:15, ngày 11/07/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê

BẢNG CHẤM CÔNG

Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020

Id: 150 Nguyễn Thế Phương Đơn Vị: Sở TN và MT In chi tiết
Ngày Thứ Sáng Chiều Đi muộn Về Sớm Thờ gian có mặt Ghi chú
Vào Ra Vào Ra Lần Thời gian Lần Thời gian Ngày Buổi Tỉ lệ%
18/05/2020 2 07:14 11:30 0 0 0 0 1 1 106.74
19/05/2020 3 07:12 11:31 13:19 17:01 0 0 0 0 1 2 106.89