15:54, ngày 16/09/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:30 11:31
Chiều 13:24
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:31 11:33
Chiều 13:28
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:31 11:34
Chiều 13:31
Công an tỉnh (PC07)
Cao Đức Giang
Sáng 06:58 11:32
Chiều
Sở NN và PTNT
Trần Thị Thu Hiền
Sáng 07:16 11:34
Chiều 13:27
TTHCC
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:44 11:32
Chiều 13:33
Ban Tổ chức - Nội vụ
Phạm Đức Tài
Sáng 07:08 11:33
Chiều 13:41
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:26 11:32
Chiều 13:30
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng 07:20 11:31
Chiều 13:25
Công an tỉnh (PC08)
Đặng Văn Kỳ
Sáng 07:25 11:31
Chiều 13:26
Kho bạc Nhà nước
Chu Thị Hồng
Sáng 07:16 11:33
Chiều 13:20
Công ty Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:26 11:32
Chiều 13:29
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:46 11:41
Chiều 13:15
Sở Khoa học
Hà Đình Uy
Sáng 07:26 11:50
Chiều 13:29
Ban Tổ chức - Nội vụ
Lại Thị Minh Nhâm
Sáng 07:29 11:35
Chiều 13:29
Sở Kế hoạch và ĐT
Nguyễn Thị Thu Trang
Sáng 07:25 11:32
Chiều
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:30 11:31
Chiều 13:24
Sở LĐTB và XH
Hoàng Ngọc Duy
Sáng 07:13 11:33
Chiều 13:12
Công an tỉnh (PC07)
Nguyễn Đình Sáng
Sáng
Chiều 13:26
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:24 11:34
Chiều 13:25
Ban QLKKT
Nguyễn Thị Bích Hằng
Sáng 07:38 11:31
Chiều 13:33
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:06 11:14
Chiều 13:25
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:26 11:30
Chiều 13:24
Ban Dân tộc
Nguyễn Thành Nam
Sáng 07:25 11:31
Chiều 13:17
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:23 11:33
Chiều 13:27
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:30 11:32
Chiều 13:31
Sở Ngoại vụ
Nguyễn Thị Thu Hợi
Sáng 07:15 11:51
Chiều 13:16
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:29 11:34
Chiều 13:31
NHỮNG ĐƠN VỊ VẮNG MẶT >>