15:59, ngày 18/02/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Công Thương
Hoàng Văn Hải
Sáng 07:32 11:30
Chiều 13:32
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:54 11:36
Chiều
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng 07:29 11:30
Chiều 13:29
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:29 11:30
Chiều 13:31
Ban QLKKT
Lê Thị Kim Thuý
Sáng 07:28 11:30
Chiều 13:40
Công an tỉnh (PC08)
Dương Ngọc Tám
Sáng 07:14 11:31
Chiều 13:30
Sở Ngoại vụ
Phan Diệu Thúy
Sáng 07:24 11:31
Chiều 13:28
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:06 11:30
Chiều 13:35
Sở Khoa học
Chu Minh Thuận
Sáng 07:24 11:30
Chiều 13:27
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Hồng Hạnh
Sáng 07:19 11:30
Chiều 13:28
Ban Dân tộc
Nguyễn Thành Nam
Sáng 07:32 11:30
Chiều 13:30
Công ty Điện lực
Nguyễn Thị Minh Thu
Sáng 07:16 11:32
Chiều 13:21
TTHCC
Nguyễn Thị Minh Phúc
Sáng 07:03 11:32
Chiều 13:08
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:16 11:17
Chiều 13:27
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:30 11:30
Chiều 13:29
Sở NN và PTNT
Lê Thị Đông
Sáng 07:32 11:30
Chiều 13:28
Ban Tổ chức - Nội vụ
Hà Thị Mỹ Linh
Sáng 07:20 11:30
Chiều 13:25
Sở LĐTB và XH
Hoàng Ngọc Duy
Sáng 07:19 11:30
Chiều 13:24
TTHCC
Bùi Biên Cương
Sáng 07:31 11:41
Chiều 13:21
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:26 11:30
Chiều 13:28
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:30 11:30
Chiều 13:27
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:30 11:30
Chiều 13:31
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:24 11:31
Chiều 13:26
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:27 11:33
Chiều 13:33
Sở Kế hoạch và ĐT
Nguyễn Thị Thu Trang
Sáng 07:26 11:33
Chiều 13:33
Công an tỉnh (PC07)
Cao Đức Giang
Sáng 07:18 11:30
Chiều 13:27
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:11 11:31
Chiều 13:30
Văn Phòng UBND tỉnh
Đỗ Bảo Quỳnh
Sáng 07:27 11:32
Chiều 13:27
NHỮNG ĐƠN VỊ VẮNG MẶT >>