18:15, ngày 21/05/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Ban Tổ chức - Nội vụ
Lê Thị Thanh Phương
Sáng 06:47 11:17
Chiều 13:26 17:01
Sở Giao thông Vận tải
Vũ Đức Hoàng
Sáng 07:22 11:34
Chiều 13:32 17:00
Sở GD và ĐT
Hoàng Liên Sơn
Sáng 07:28 11:32
Chiều 13:28 17:02
Ban QLKKT
Lê Thị Kim Thuý
Sáng
Chiều 13:21 17:00
Ban QLKKT
Nguyễn Thị Bích Hằng
Sáng 07:22 11:31
Chiều
Ban Dân tộc
Nguyễn Thành Nam
Sáng 07:16 11:31
Chiều 13:24 17:01
Công an tỉnh (PC08)
Dương Ngọc Tám
Sáng 07:11 11:30
Chiều 13:39 17:00
Công ty Điện lực
Nguyễn Thị Minh Thu
Sáng 07:27 11:30
Chiều 13:24 17:01
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:32 11:33
Chiều 13:26 17:04
Sở Khoa học
Hà Đình Uy
Sáng 07:27 11:33
Chiều 13:31 17:01
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:43 11:38
Chiều 13:13
Sở Ngoại vụ
Phan Diệu Thúy
Sáng 07:24 11:31
Chiều 13:28 17:09
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Văn Thủy
Sáng 07:22 11:31
Chiều 13:21 17:00
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:27 11:32
Chiều 13:30 17:00
Công an tỉnh (PC07)
Nguyễn Đình Sáng
Sáng 07:27 11:30
Chiều 13:32 17:01
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:17 11:21
Chiều 13:27 17:01
TTHCC
Bùi Biên Cương
Sáng 07:29 11:39
Chiều 13:27 17:10
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:27 11:33
Chiều 13:30 17:22
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:28 11:30
Chiều 13:29 17:00
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:23 11:32
Chiều 13:30 17:04
Văn Phòng UBND tỉnh
Đỗ Bảo Quỳnh
Sáng 07:28 11:32
Chiều 13:29 17:01
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:27 11:30
Chiều 13:29 17:01
Sở LĐTB và XH
Hoàng Ngọc Duy
Sáng 07:18 11:30
Chiều 13:23 17:03
Sở Xây Dựng
Đỗ Thị Huyền
Sáng 07:09 11:31
Chiều 13:24 17:00
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:25 11:30
Chiều 13:26
Sở NN và PTNT
Lê Thị Đông
Sáng 07:14 11:32
Chiều 13:28 17:05
Sở Kế hoạch và ĐT
Khuất Hồng Vân
Sáng 07:28 11:33
Chiều 13:29 16:44
Sở TN và MT
Vũ Thị Thu Hương
Sáng 07:31 11:32
Chiều 13:31 17:03